הגרלה עבור בני מקום

ובלבד שהינם עומדים באחד מהקריטריונים שלהלן:

א. זוגות נשואים מחוסרי דיור
ב. ידועים בציבור מחוסרי דיור
ג.
יחידים (רווקים גרושים אלמנים)
     מעל גיל 35 מחוסרי דיור

ד. משפרי דיור
ה.
בני מקום ללא המגבלות
     המפורטות בסעיף זה, רק
     בהתקיים התנאים המפורטים
     בסעיף 4

פתיחת הרשמה להגרלה ביום שלישי, 10.8.2021 החל משעה 8:00,
סגירת הרשמה להגרלה ביום 23.8.2021 בשעה 23:59, הגרלה ביום רביעי, 25.8.2021.

בניין 1
בניין 1
דירהקומהחד'מר'מרפסתגן תלויכ. אווירמחירסטטוס
81410311ללאדר' מזרח/דר' מערב1,940,000בשיווק
122410211ללאדר' מזרח/דר' מערב1,940,000בשיווק
13237729ללאדר' מערב1,730,000בשיווק
18337710 8דר מערב1,730,000בשיווק
224410211ללאדר' מזרח/דר' מערב1,940,000בשיווק
23437711ללאדר' מערב1,730,000בשיווק
285377108דר' מערב1,730,000בשיווק
33637711ללאדר' מערב1,730,000בשיווק
387377108דר' מערב1,730,000בשיווק
43837711ללאדר' מערב1,730,000בשיווק
489377108דר' מערב1,730,000בשיווק
531037711ללאדר' מערב1,730,000בשיווק
5811377108דר' מערב1,730,000בשיווק
631237711ללאדר' מערב1,730,000בשיווק
6813377108דר' מערב1,730,000בשיווק
בניין 2
בניין 2
דירהקומהחד'מר'מרפסתגן תלויכ. אווירמחירסטטוס
81410311ללאצפ' מזרח/דר' מזרח1,940,000בשיווק
122410211ללאצפ' מזרח/דר' מזרח1,940,000בשיווק
13237729ללאצפ' מזרח1,730,000בשיווק
18337710 8צפ' מזרח/דר' מזרח1,730,000בשיווק
224410211ללאצפ' מזרח/דר' מזרח1,940,000בשיווק
23437711ללאצפ' מזרח1,730,000בשיווק
285377108צפ' מזרח1,730,000בשיווק
33637711ללאצפ' מזרח1,730,000בשיווק
387377108צפ' מזרח1,730,000בשיווק
43837711ללאצפ' מזרח1,730,000בשיווק
489377108צפ' מזרח1,730,000בשיווק
531037711ללאצפ' מזרח1,730,000בשיווק
5811377108צפ' מזרח1,730,000בשיווק
631237711ללאצפ' מזרח1,730,000בשיווק
6813377108צפ' מזרח1,730,000בשיווק
בניין 3
בניין 3
דירהקומהחד'מר'מרפסתגן תלויכ. אווירמחירסטטוס
81410311ללאצפ' מערב/דר' מערב1,940,000בשיווק
122410211ללאצפ' מערב/דר' מערב1,940,000בשיווק
13237729ללאדר' מערב1,730,000בשיווק
18337710 8דר מערב1,730,000בשיווק
224410211ללאצפ' מערב/דר' מערב1,940,000בשיווק
23437711ללאדר' מערב1,730,000בשיווק
285377108דר' מערב1,730,000בשיווק
33637711ללאדר' מערב1,730,000בשיווק
387377108דר' מערב1,730,000בשיווק
43837711ללאדר' מערב1,730,000בשיווק
489377108דר' מערב1,730,000בשיווק
531037711ללאדר' מערב1,730,000בשיווק
5811377108דר' מערב1,730,000בשיווק
631237711ללאדר' מערב1,730,000בשיווק
6813377108דר' מערב1,730,000בשיווק

ההגרלה לזכאים | כפוף לתקנון | מוגבל ל-45 דירות 3 ו- 4 חדרים בלבד |מבצע ההגרלות נערך על ידי שפיר מגורים ובניין בע"מ בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-,1977 ובפיקוחו של עו"ד אסף לפיד | התקנון המעודכן יהיה זמין בכל עת באתר orion2.co.il ובמשרדי המפקח, רחוב דרך ששת הימים 30בבני ברק.

הגינות התלויות על הפארק

צרו עימנו קשר

כל הזכויות שמורות © | שפיר מגורים

צרו קשר

צרו קשר